Friday, 16 March 2018

Katherine Anne Porter, „Corabia nebunilor”

– Ship of Fools. Traducerea Eugen B. Marian – e-book.Perioada lecturii: 11 februarie – 11 martie 2018

Votul meu:
Cu toate că mama avea Corabia nebunilor a lui Katherine Anne Porter în bibliotecă de cînd eram copil (din cîte știu, o mai are încă – chiar ediția aceasta, publicată de Cartea românească în 1975 – oare  o mai fi fost reeditată?), și deși pe vremea aceea citeam cam tot ce-mi pica în mînă, nu știu de ce romanul ăsta nu m-a atras – ceva nu-mi plăcea la el, poate coperta (că titlul corespundea destul de bine orizonturilor mele de așteptare), sau poate l-oi fi răsfoit și nu mi-a plăcut stilul, nu-mi amintesc, cert este că îl citesc, iată, la mai bine de 40 de ani de la publicare și la aproape 60 de la apariția sa din 1962.

În orice caz, dacă stilul este cel care m-a făcut să-l ocolesc, trebuie să spun că intuiția mea a funcționat. Nu că nu ar merita să fie citit, de fapt, în linii mari romanul este destul de interesant,  în ciuda aerului ușor demodat și oarecum lipsit de strălucire, cauzat poate și de caracterul hibrid al scriiturii, în sens negativ, nu postmodernist: naratorul este ba omniscient ba introspectiv, preluînd vocea interioară a unuia sau a altuia dintre personaje, dar trecerea de la o ipostază narativă la alta este făcută cu o mai mare grijă pentru echilibru și simetrie decît pentru finețea tranziției (fiecare personaj trebuie să aibă timp egal de apariție, probabil pentru a nu-și putea aroga titlul de erou principal, în detrimentul celorlalte) astfel încît întreg romanul pare să ezite între o abordare modernistă sau realistă a narațiunii.

Mai mult, personajele sînt anti-eroi aproape fără excepție, iar unele atît de nesuferite încît îți vine să-ți spui că-și merită pe deplin soarta care le așteaptă (corabia se îndreaptă simbolic drept în uraganul celui de-al doilea război mondial). Vasul însuși este o vastă menajerie a ticăloșiei, fiecare personaj sau cuplu reprezentînd o ipostază a hidoșeniei sufletului omenesc, de la cea mai evidentă – Lizzi și Herr Rieber, cu prostia lor agresivă, la cea mai subtilă – Jenny și David, cu intelectualitatea lor sterilă. Bineînțeles, această temă principală este alimentată de două teme secundare, antisemitismul și inegalitatea claselor. Inerția chiar și a celor cu aparență cît de cît decentă în fața inechităților sociale și politice ale timpului mi s-a părut destul de bine surprinsă și m-a făcut să mă gîndesc din nou la faptul că tot ceea ce nouă ni se pare retrospectiv inexplicabil și impardonabil în atitudinea  societății civile de atunci este pînă la urmă doar o dovadă a comodității și a indiferenței omului în fața a tot ceea ce nu-l privește în mod direct, indiferență și comoditate care au înlesnit mereu ascensiunea răului:

Doamna Treadwell păstră într-adins tăcere. Poate cel mai rău lucru privitor la indezirabila sa parteneră de cabină era extraordinara vulgaritate a palavrelor ei despre evrei.

Doamna Treadwell este de altfel un exemplu clasic de egocentrist care se mîndrește cu atitudinea sa egocentrică, așteptîndu-se să fie, dacă nu admirată, măcar înțeleasă pentru lipsa de interes de care dă dovadă atunci cînd e confruntată cu problemele celorlalți:

— Grozav m-am săturat de contabilitate morală... Cine sunt Ei? Ce mă privește pe mine ce fac Ei?

Pînă și Freytag, însurat cu o evreică, exclus de la masa căpitanului din acest motiv și silit să împartă masa cu un evreu care-l irită la culme (și pe bună dreptate, Lowenthal este o mostră de clișeu evreiesc, întrupînd cam tot ceea ce dă apă la moară antisemitismului), nu poate păși în afara prejudecății vremurilor, crezînd sincer că prin căsătorie și-a ridicat soția, și că e de datoria lui să înceapă un proces de purificare a sîngelui ei negerman, nepatriotic:

Tu nu mai ești o evreică, ci soția unui german; sângele copiilor noștri va curge la fel de pur ca al meu, curentul tău pângărit va fi curățat în vinele lor germane.

Cît despre felul în care este tratată pătura de jos a societătii, reprezentată de personajul colectiv înghesuit pe puntea de la clasa a treia („Opt sute șaptezeci și șase de suflete: spanioli, bărbați, femei, copii, muncitori de pe plantațiile de zahăr din Cuba, care sunt expediați îndărăt în insulele Canare și diferite alte ținuturi ale Spaniei, de unde sunt originari, după crahul produs pe piața zahărului”), atitudinea de dispreț suveran a căpitanului vasului față de ei nu are nevoie de comentarii suplimentare:

...pe Căpitan îl tulbura totdeauna, îl agasa, îl scotea din sărite, să vadă cum clasele de jos petrec. și nimic nu-l putea sâcâi mai mult decât să vadă asta pe puntea inferioară a propriului său vas.

Cel mai bine îi reușesc autoarei scenele grotești, care îi amintesc cititorului că proza scurtă este domeniul în care a excelat cu adevărat Katherine Anne Porter. Cu ajutorul unora dintre aceste scene, autoarea face să se prăbușească răsunător cîteva mituri (literare și nu numai). Cu isprăvile gemenilor de numai 6 ani Ric și Rac, de exemplu, care și-au  împrumutat numele dintr-o revistă de benzi desenate, și care sînt de o răutate atît de ingenioasă și de gratuită încît tinde spre absolut, se năruiește mitul copilăriei nevinovate și fericite. Dorința lor cea mai fierbinte este să le facă adulților viața iad, și modalitatea cea mai sigură de reușită pe care o descoperă este aruncarea de obiecte peste bord, acțiune cu care înregistrează un crescendo de succese (succese în sensul că, deși sînt bănuiți, nu sînt niciodată prinși asupra faptului): încep cu obiecte mărunte (o peniță, o pernă), trec apoi la obiecte de valoare (perlele condesei) și sfîrșesc cu aruncarea în apă a unui cîine, salvat cu prețul propriei vieți de un călător de la clasa a treia. Scena culminantă îi prezintă pe gemeni agățați în echilibru precar de un catarg pentru a savura spectacolul înmormântării călătorului înecat, la a cărui moarte sînt mîndri că au contribuit; zărind niște balene în larg, devin atît de excitați încît sînt gata să cadă de sus fără ca nimeni din jur să schițeze cel mai mic gest de a le sări în ajutor:

Oricare dintre ei ar fi reacționat indignat, dacă ar fi fost acuzat că-i lipsește vreunul din sentimentele mai nobile și mai calde, potrivite față de copii. Dar Ric și Rac erau în afara neamului omenesc. Erau, neîndoielnic, în afară și știuseră acest lucru de o bună bucată de vreme singuri își aleseseră zona aceea și nu puteau mai mult decât să-și mențină stăpânirea asupra ei. Așa că își recăpătară echilibrul, rămaseră atârnați ferm, supli ca niște maimuțe, țipară și strigară și se distrară, îi distra înmormântarea omului ucis de ei – așa le spusese bătrânul smintit din fotoliul pe rotile, spre încântarea lor – îi distrau încăierarea izbucnită pe punte, balenele lor. Era o zi minunată. Singurul lucru care mai lipsea era că nu fuseseră în stare să călărească pe spinarea balenelor.

Mitul iubirii înălțătoare, la care aspiră în secret mai toate personajele, este dărîmat cu tenacitate tot de ei, pe măsură ce-și trădează partenerul fie cu gîndul fie cu fapta, pînă ce nimic înălțător nu mai rămâne din ea, fiind redusă la aluzii vulgare și acuplări animalice. Dintre acestea, scena de sex ratat între Lizzi și Herr Rieber cu impactul ei vizual remarcabil, este o culme a talentului caricatural al autoarei:

Își încordă puterile să răstoarne postura nenaturală luată de lucruri și încercă să se rostogolească în poziție adecvată a supremației masculine, dar Lizzi era lăbărțată peste el ca un cort prăbușit, plin de prăjini, cu dinții înfipți acum cu încrâncenare în falca lui.

Nici mitul victimei și al călăului nu se desfășoară după scenariul prestabilit, distanța între cele două ipostaze fiind atenuată pînă aproape de anulare, în contexul în care urâțenia ambelor caractere devine factorul comun dezvăluit fără milă, aproape cu voluptate. Agresivitatea verbală și corporală a trupei de zarzuela, nimerită la clasa I nu se știe cum și terorizând călătorii, sau pornită ca un stol de lăcuste în misiunea (plină de succes, de altfel) a prădării prăvăliilor din porturi, Herr Willbald Graf, muribund și aparent la cheremul nepotului său Johann, căruia îi flutură în fața ochilor promisiunea unei moșteniri pentru a-l ține în permanență legat de el, Freytag, alungat de la masa căpitanului și care găsește că e nedrept nu că lumea îl judecă pentru căsătoria sa ci că doamna Treadwell i-a dezvăluit secretul vorbindu-i colegei de cabină despre ea și bineînțeles Lowenthal, bruscat și umilit de toți fără să protesteze, pentru că această atitudine față de evrei a început să i se pară normală. Convorbirea între Lowenthal și Freytag, tovarăși de masă fără voie, este o mostră delicioasă de absurd:

— Am spus, aș vrea să-ți cer scuze, repetă el, foarte; ceremonios...
— Ei bine, atunci, zise Lowenthal, cu tonul cel mai prozaic, de ce nu-mi ceri? Aștept să aud ce-ai de spus.
— Fără desert, te rog, zise Freytag chelnerului, care plana în jurul lor, grijuliu.
Se ridică și se înclină ușor spre comeseanul lui:
— Am și spus, remarcă el, aproape voios, tot ce aveam de gând să spun.Am insistat asupra aspectelor pozitive ale romanului. Cu toate acestea, cum spuneam mai devreme, romanul este inegal, pe de o parte atît de voluminos încît riscă să devină plicticos, și pe de altă parte atît de încărcat de simboluri evidente încît tinde să devină iritant didactic. Un articol excelent (în limba engleză) despre aceste minusuri (în special stilistice) ale operei a scris Stanley Kauffmann în The New Republic în 1962, imediat după apariție, sub titlul Katherine Anne Porter's Crowning Work 

Monday, 5 March 2018

Alberto Martini, „Enigme captivante ale istoriei”

 – Editura Prietenii cărții, 1999Perioada lecturii: 18 februarie – 4 martie 2018

Votul meu:Eu credeam că autorii cu nume inventate și furtul de cărți este marca exclusivă a editurii „Alcris”, da’ văd că nici „Prietenii cărții” nu se dă în lături de la asemenea practici. Spun asta pentru că degeaba am căutat, n-am reușit să găsesc vreun autor cu numele de Alberto Martini – singura personalitate de care vorbeste Wikipedia este un pictor italian  care a preferat să ilustreze cărți, nu să le scrie.

Acum nu zic că Google le știe pe toate și mă trezesc eu să mă erijez în acuzator inflexibil doar pe baza lui, dar cartea însăși pare încropită la repezeală, adunînd  informații de pe ici și colo fără să le susțină bibliografic așa că nu știi care-s credibile și care nu. În plus se încheie abrupt, aproape în mijlocul frazei. Pe ansamblu, are aerul unui periodic de vulgarizare a științei botezat pretențios carte. Foarte neprofesional, da’ de ce mă mir, la urma urmelor, nu e decît foarte românesc 😐.

Friday, 2 March 2018

Elie Wiesel, „Celebrare biblică. Portrete și legende”

(Célébration biblique. Portraits et légendes). Traducere de Janina Ianoși – Editura Hasefer, București, 1998. ISBN 973-9235-52-2. 244 p.Perioada lecturii: 6-24 februarie 2018 

Votul meu:Exemplarul meu din Celebrare biblică, cel al editurii Hasefer din 1998 mi-a fost dăruit în 2001, de ziua mea, de către o prietenă, care mi-a scris pe pagina de gardă, alături de obișnuitele urări, și pariul pascalian: „Pariați că Dumnezeu există. Dacă ați pariat că există și există, câștigați totul. Dacă ați pariat că există și nu există, nu pierdeți nimic.” Deși m-a încîntat atunci metoda de convingere a lui Pascal (de departe mai incitantă decît profeția lui Malraux „Secolul XXI va fi religios sau nu va fi deloc” a cărei autenticitate, sau măcar exactitate a stîrnit ceva controverse, cum puteți vedea de exemplu aici) și deși recomandările prietenei mele nu mă dezamăgiseră niciodată, nu știu de ce am tot amînat s-o citesc. E drept că a fost printre puținele cărți pe care le-am luat cu mine atunci cînd am emigrat în Canada, patru ani mai tîrziu, dar ajunsă aici am pus-o din nou pe raft uitînd complet de ea. Și uite-așa am ajuns s-o citesc după douăzeci de ani de la publicarea în limba româna (cred că e prima ediție la noi, da’ nu bag mîna-n foc) și după mai bine de patruzeci de ani de la apariție (1975, Éditions du Seuil). Acum îmi pare rău că am ocolit-o atîta vreme pentru că, în ciuda cunoștințelor mele biblice destul de limitate, lectura s-a dovedit incitantă, iar interpretarea unor figuri religioase care erau și pentru mine, ca pentru multă lume locuitoare a spațiului  laic, doar niște simboluri sau alegorii, extrem de interesantă.

Friday, 23 February 2018

Dan Coman, „Parohia”

 – e-bookPerioada lecturii: 7 – 16 februarie 2018

Votul meu:


Iată-mă la finalul unei alte opere scrise în ceea ce s-ar putea numi, oarecum impropriu, realism magic est-european (după Rugul lui Dragomán György), și tot n-am găsit un apelativ mai potrivit pentru o astfel de scriitură căreia Dan Coman pare să-i găsească încă și mai multe valențe în miniaturala sa capodoperă Parohia, un roman atît de neconvențional încît e greu de considerat cu adevărat unul, în ciuda faptului că o generație întreagă de postmoderni au forțat într-atît granițele genului încît acceptă astăzi aproape orice fel de abordare.

De fapt Parohia și Rugul, atît de diferite din punct de vedere al construcției narative și al stilului, mai au cîteva puncte comune în afară de reinterpretarea originală a realismului magic despre care vorbeam mai devreme. În ambele romane, lumii exterioare dezolante i se opune o lume interioară care se apără de agresivitatea externă fie prin imaginație, fie prin opacitate. În ambele, naratorii sînt doar parțial creditabili, pentru că înțeleg doar parțial evenimentele la care asistă. În ambele, fundalul este istoria recentă, narațiunea lui Dragomán György părînd să continue povestea exact din locul în care a lăsat-o cea a lui Dan Coman – evenimentele din decembrie 1989.

Wednesday, 14 February 2018

Eleanor Catton, "The Luminaries"

 – e-book

Read from January 3rd to February 6th 2018
My rating: When she was 14, says Wikipedia, Eleanor Catton and her father went to Arthur’s Pass from Christchurch, their home city. She was immediately fascinated by the stories about the Gold Rush in the 1860s, and she will return later to the West Coast, this time going to Hokitika, the most famous center of the West coast Gold Rush, to study the documents and to look for names and personalities of those times. Thus was born The Luminaries.

Therefore, The Luminaries is a historical novel – let’s say in Victorian style, about 19th-century New Zealand, spiced with some elements of the gothic novel, that playfully show that there are more things in heaven and earth than are dreamt in mankind’s philosophy. Or maybe the label was put in a hurry and history is only the background for a wonderful love story, literally (and literary J) proving that l’amor muove il sole e l’altre stele. Or maybe the love story, wonderful as it is, takes only secondary place  to the powerful thriller that reveals once again that the sleep of reason produces monsters, with a touch of a mystery for whoever wants to challenge his “little grey cells”. Indeed it is. That is, it is all this and none of the above, a postmodern masterpiece that takes ingredients from many genres (nothing new here, it is what postmodernists have been doing for a long time now), to establish the compatibility chart between the narrative and the reader, daring the latter to choose among the many stories the one that speaks to him. For each one of the stories seems to have a hidden meaning.

Thursday, 8 February 2018

Patrick Modiano, « La ronde de nuit »

Éditions Gallimard 1969, 156 pages 


Lu du 24 janvier au 7 février 2018

Mon vote :

 

C'est bizarre comment parfois les livres qu'on choisit de lire à un moment donné se regroupent et communiquent entre eux. Quand j’ai commencé "La ronde de nuit," de Patrick Modiano, je venais de finir un essai sur la naissance du concept de nation, dans lequel l'auteur expliquait que les notions de patriote et de patriotisme sont assez neufs, de toute façon non plus vieux que la nation même – environ deux siècles (même en France qui avait acquis pourtant depuis longtemps une grande partie de ses ingrédients – unité administrative, de langue et de territoire), et qu’ils ont été "inventés" par cette dernière afin de lui consolider la position. La trahison de patrie n’a pas été donc un péché capital depuis toujours, et beaucoup de ceux qui ont collaboré pendant la deuxième guerre l’ont fait non par lâcheté ou pour profiter, mais plutôt parce qu’ils croyaient au droit du vainqueur, ou parce qu’ils craignaient le communisme.

Dans ce contexte, le souvenir de la princesse de Lamballe, qui obsède le narrateur, semble devenir non seulement un exemple que les idéaux sont vides de contenu (elle a préféré mourir au nom de la monarchie, qui ne représente plus rien dans le présent,  tout comme maintenant on se meurt au nom de la patrie, qui ne représentera peut-être plus rien dans le futur), mais aussi un exemple qu’un traître pour les uns peut devenir soit un héros, soit un fou incompréhensible pour les autres.

Pourquoi n’a-t-elle pas crié : « VIVE LA NATION ! » Moi je le répéterais autant de fois qu’ils le veulent. Je suis la plus docile des putains.

Tuesday, 30 January 2018

Lucian Boia, „Două secole de mitologie națională”

 – Humanitas 2017. ISBN 978-973-50-5579-0 132 p.Perioada lecturii: 10 – 23 ianuarie 2018

Votul meu:


Abia ce-am terminat de citit eseul lui Lucian Boia, Două secole de mitologie națională, că m-am și dus fuga pe net, după bunul meu obicei, ca să văd cum l-au primit românii; dar, spre marea mea dezamăgire, în afara unei recenzii destul de plate, Națiunea -geneză, prezent și viitor,  publicată de Z. Ornea în România literară nr. 5, din 2000, și care se mulțumește cu un rezumat reticent al cărții, nu am găsit decît cîteva articole virulent-incoerente, majoritatea atacînd opera (și imaginea) autorului în general, nu numai lucrarea de față, pe care le trec totuși repede în revistă nu ca să le contrazic (sînt prea odihnite, ce rost ar avea?), ci pentru că, în ton cu tema eseului, le găsesc înduioșător de reprezentative pentru patriotismul de operetă al românului, care denunță cu sfîntă indignare orice opinie care nu ridică în slăvi țărișoara și neamul lui cel românesc:  așa de pildă, cel publicat în Cuvîntul ortodox (prima dată cînd aud de site-ul ăsta) în mai 2014, pe care n-am avut răbdare să-l citesc (mai ales că se răstea rău la mine cu tot felul de sublinieri, majuscule și citate scrise cu roșu), dar al cărui titlu rezumă cu siguranță excelent conținutul: “DEMITIZATORUL” LUCIAN BOIA LEGITIMEAZAREVIZIONISMUL MAGHIAR: “Românii nu puteau invoca un DREPT ISTORIC asupraTRANSILVANIEI, care nu aparținuse niciodată României”. Care este sensul acesteinoi teme lansate într-o perioada tulbure de intelectualii fideli AGENDEIEURO-ATLANTICE?; o notificare scandalizată cu accente caragialiene publicată în Ziua veche (nici de site-ul ăsta nu aveam habar) din 23 ianuarie 2013 de Marius Bâtcă sub titlul Rușine, MNAR! De Ziua Unirii, 24 ianuarie, expoziție“Mitul național” și în sfîrșit, un articol care desființează opera scriitorului nu foarte științific dar cu mult suflet, arătînd pas cu pas că, spre deosebire de piepturile unor istorici ahtiați doar de gloria efemeră, doar în pieptul autorului său bate o adevărată inimă de român (ironia îndoielnică am preluat-o chiar de la acel autor, d-l Florin T. Roman – un alt necunoscut, e cert, ignoranța mea nu cunoaște limite), publicat în Napoca News sub titlul Lucian Boia – istoric sau mit?